ODPORNOŚĆ ORGANIZACJI

Odporna organizacja to taka, która jest w stanie reagować na czynniki definiowane jako negatywne dla organizacji. Prowadzenie obserwacji organizacji i jej otoczenia oraz analityczne odnotowywanie zdarzeń i incydentów buduje wiedzę o potencjalnych ryzykach. Zarządzanie Incydentami jest praktyką niezwykle ważną, choć bardzo często niedocenianą i przez to znajdującą się na drugo- i trzeciorzędnym statusie priorytetu w firmie. Przygotujemy dla Państwa system zbierania, przetwarzania, analizowania i dostarczania danych w postaci analiz zarządczych.

Zarzadzanie ryzykiem to proces w biznesie uznany, opisany i sparametryzowany w postaci międzynarodowych standardów. W czasach prosperity zarządzanie kryzysem jest działaniem wzbogacającym kulturę organizacyjną. W czasach kryzysowych jest koniecznością.

Procesy ciągłości działania (BCP) wraz z zarządzaniem kryzysowym oraz koordynacja procesami powrotu do normalnej działalności (DRP) stanowią działania wymagające eksperckiej wiedzy i doświadczenia koordynatorów i liderów.

Black Onion to zespół ekspertów własnych oraz stałych współpracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wdrożenia wymienionych procesów. Bardzo częstym efektem tych działań jest zdefiniowane słabości organizacji, które przedtem były nieuświadomione.

Preferowane działanie naszych ekspertów to wdrożenie systemu do Klienta, ustabilizowanie go, a następnie- wraz z całym pakietem wiedzy- oddanie Klientowi.