SIEĆ PROMOWANIA DOBRYCH PRAKTYK

PROJEKT LISBETH

Budujemy społeczność osób, dla których ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i uczciwości w przestrzeni wirtualnej. Uważamy że wymiana doświadczeń oraz wsparcie wzajemne członków społeczności Projektu Lisbeth zwiększy nasze wspólne szanse w przeciwdziałaniu patologiom życia w wirtualnym świecie. Zapraszamy do współpracy na naszych kanałach komunikacyjnych w mediach społecznościowych.

Zainteresowane współpracą osoby prosimy o kontakt blackonion@blackonion.cc