PROCESY REKRUTACYJNE

 

Przygotowujemy dla naszych Klientów bezpieczne dla organizacji strategie reorganizacji kadrowej. Angażujemy zaufanych ekspertów, którzy w warunkach niezbędnej poufności przygotowują kompleksowe projekty przeorganizowania zatrudnienia, dbając jednocześnie o zminimalizowanie ryzyka utraty zaufania personelu.

Nawet w sytuacji koniecznej redukcji składu osobowego przygotowujemy plany przesunięcia pracowników do innych zadań wykonywanych na rzecz organizacji. Projektujemy i wdrażamy proces przesunięcia (czasowego lub trwałego) części personelu do serwisów zewnętrznych pracujących na rzecz przedsiębiorstwa. Zapewniamy niezbędne szkolenia i zarządzanie projektem.