OSĄDZAĆ CZY BRONIĆ?

Aby uzyskać krytyczny obraz współczesnej rzeczywistości, trzeba wyzbyć się świadomości plemiennej i przestać ufać w to, co czytamy i oglądamy w sieci oraz mediach.

Należy, zgodnie z klasyczną metodologią naukową, wątpić we wszystko, nie ufać nikomu i dopiero zebrawszy odpowiednią ilość danych, wydać osąd. A i on powinien być traktowany krytycznie, tj. musimy być gotowi go odrzucić, jeśli kolejne dane będą go falsyfikować. Prawdopodobnie jednak uzyskanie czystego osądu jest we współczesnych warunkach niemożliwe. Należy roboczo założyć, że każda informacja zamieszczona dzisiaj w sieci ma spełnić jakieś zadanie i służyć czyimś interesom.

Podejrzany jest każdy polityk, każdy dziennikarz i każdy bloger.

W tej globalnej wojnie o wpływy trzeba być przygotowanym na to, że jedynym, co możemy zrobić, to obrona. Bez opowiadania się po żadnej ze stron, trzeba mieć w sobie moralną gotowość do ochrony tego, co dobre i wartościowe, oraz tych, których spotkała krzywda.

Dlatego, nawet nie mając czystego osądu, nie możemy pozwolić, aby fałszowanie rzeczywistości było normą.

Nie trzeba wydawać sądu, żeby ujawniać i piętnować kłamstwo.

AvO