ZARZĄDZANIE REPUTACJĄ I MONITORING TREŚCI ONLINE

ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

Wizerunek firmy, jej produktów oraz reputacja stanowi zasób biznesowy taki sam jak finanse, logistyka czy zasoby ludzkie. Sukces lub porażka organizacji oraz przedsięwzięć organizacyjnych, o wielkich często budżetach oraz doniosłości skutków, zależą od postrzegania przez odbiorców. Tą świadomość w równym stopniu mają ci, którzy kreują sukces organizacji oraz ci, którzy są jej nieprzychylni. Zarządzanie reputacją w sieci to zespół działań, które zarówno poprzez monitoring jak i w trybie kryzysowym stanowi narzędzie, które może być warunkiem sukcesu. Zaniedbanie tej aktywności w warunkach, które panują obecnie w sieci, to prawdopodobne źródło porażki. Umiejętne i aktywne działania świadomie kształtujące reputację są najlepszą metodą niwelowania zagrożeń.

W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt blackonion@blackonion.cc