ODPORNA ORGANIZACJA

 

Delegowanie przez Black Onion wysokiej klasy specjalisty/menadżera do pomocy w implementacji Mapy Strat i wsparcia Zarządu w procesie budowania Odpornej Firmy. Wsparcie polityki personalnej – mapowanie wszystkich procesów HR. Opracowanie i wsparcie wdrożenia: modelu kompetencyjnego, systemu komunikacji wewnętrznej, polityki wynagrodzeń, procesów: Selekcji, Rekrutacji i Rozstania. Osłona łańcucha dostaw– ciągły monitoring występowania strat wynikających z uszkodzeń lub nieterminowości. Wyjaśnienie przyczyn powstawania strat i przeprowadzanie działań zabezpieczających w przypadku nieuczciwych odbiorców w Polsce i za granicą. Projektowanie i instalowanie infrastruktury technicznej i informatycznej obiektów- technologie bezpieczeństwa oraz zarządzania obiektami. Zabezpieczenie informacji biznesowych Klienta– programy poufności, cybersecurity, system lojalności pracowników i odporności na phishing, zapobieganie i reagowanie na szkodliwe działania w internecie. Osłona reputacji w internecie i wsparcie w kryzysie wizerunkowym. Budowanie odporności w mediach społecznościowych oraz osłona wdrożenia nowych produktów. Weryfikacja informacji ważnej dla biznesu. Odsiewanie fake newsów od informacji prawdziwych. Wsparcie procesów zarządczych. Gromadzenie i analiza informacji biznesowych koniecznych do wdrożenia przed rozpoczęciem strategii marketingowej (budowanie społeczności w social mediach i badanie podatności na produkt oraz prawidłowość i skuteczność przekazu stworzonego przez marketing firmy).