Misją firmy BlackOnion jest łączenie działalności biznesowej, badawczej oraz działań na rzecz osób i społeczności, które odniosły szkody w wyniku działań podjętych przeciwko nim w internecie. BlackOnion jest pionierem na polu zaangażowanej, etycznej działalności biznesowej, ugruntowanej na solidnych podstawach metodologicznych. Pomagamy naszym klientom w dostarczeniu bazy analitycznej do podejmowania decyzji strategicznych przy planowaniu dużych projektów, oraz w sytuacjach, gdy ich realizacja napotyka na problemy. Łączymy możliwości wykorzystania zasobów Big Data z zaangażowaniem naszych analityków i doradców. Skomplikowane zazwyczaj wyzwania i problemy przed którymi stoją obecnie organizacje, wymagają podejścia projektowego do każdego problemu i wyzwania postawionego przez klienta. BlackOnion jest silne siłą kompetencji swojego zespołu oraz moralnymi zasadami, którymi firma się kieruje.