Jesteśmy organizacją budowaną przez ekspertów z ponad 20- letnim stażem w obszarze bezpieczeństwa organizacji, zarządzania ryzykiem oraz budowania rozwiązań systemowych. Pracujemy w modelu projektowym dostarczając naszym Klientom rozwiązania zapewniające odporność organizacji na zagrożenia i straty oraz przynoszące konkretne korzyści finansowe. Black Onion Resilience Community to nie tylko firma tworzona przez Wspólników, ale również szerokie grono współpracowników o różnych specjalizacjach, zapewniających kompleksowe realizowanie zadań. Tworzymy rozwiązania z policzalnymi korzyściami w postaci oszczędności kosztów Klienta i usprawnienia organizacji. Naszym flagowym projektem jest usług Concierge Odporności Firmy. Oferujemy naszym Klientom usługę abonamentowego zapewnienie opieki merytorycznej w zarządzaniu ryzykiem, bezpieczeństwem i odpornością firmy. Za pośrednictwem i przy konsultacji dostarczamy naszym Klientom produkty i usługi potrzebne w dokładnie wyliczonym i dopasowanym zakresie.