MAPA STRAT

Jest to łatwy do implementacji system wykorzystujący istniejącą infrastrukturę i zasoby. Znajduje zastosowanie w firmie o każdym typie i profilu – w procesach produkcyjnych i transakcyjnych (handel, usługi…). Na bieżąco przekazuje informacje o błędach i niezgodnościach. Angażuje pracowników na wszystkich poziomach i usprawnia wewnętrzną komunikację.

Umożliwia:

identyfikację i lokalizację strat i słabości,

* oszacowanie i przypisanie kosztów,

* zdiagnozowanie przyczyn,

* usprawnianie procesów

* eliminację strat i redukcję kosztów.