LOSS PREVENTION

Zapobieganie stratom, zarówno materialnym, reputacyjnym, jak i stratom związanym z niezrealizowaniem celów biznesowych i organizacyjnych wymaga ciągłego budowania wiedzy i organizacji. BlackOnion dostarcza niezbędnego zespołu wyselekcjonowanych danych stanowiących wsparcie w realizacji procesów biznesowych. Świadomość celu działań loss prevention, zrozumienie potrzeby zmian otaczającej firmę rzeczywistości, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasad i narzędzi jest najlepszą metodą poprawy rentowności, zwiększenia zysków i przeciwdziałania ryzykom w przedsiębiorstwach.