BRAND RESILIENCE – Co to takiego?

W wolnym tłumaczeniu Brand Resilience oznacza odporność, elastyczność lub trwałość marki.

Wielość znaczeń w języku angielskim, jakie posiada to wyrażenie wręcz zachęca do trzymania się tego języka. Ale co to takiego, jaki ma wymiar praktyczny? Czy ma w ogóle znaczenie w prowadzeniu biznesu? Czy warto się tym zajmować i przejmować, ergo- inwestować w tworzenie marki, która jest “odporna”?

Wymienione przymiotniki: trwałość, odporność, elastyczność (możemy dodać do tego zestawu jeszcze ciągłość działania) zaliczamy do określeń niosących pozytywne skojarzenia. Marka, czy organizacja, które są trwałe mają zdolność przetrwania zmiennych/trudnych warunków, potrafią przystosować się do sytuacji i wykorzystać szanse- w oparciu o posiadane doświadczenie i umiejętność wykorzystania powstających i nowych możliwości. Jest to umiejętność przyjęcia trudnej sytuacji, poradzenia sobie z nią, ewentualnie omijania takich sytuacji, reagowania na czas. Działająca w ten sposób firma buduje trwałą, solidną markę. Zdobywa zaufanie klientów. To z kolei przekłada się na skuteczną realizację strategii biznesowych.

Brand Resilience to coś innego, niż tylko zarządzanie ryzykiem.

To raczej zdolność do przystosowania się do nowych warunków, uczenie się na doświadczeniach własnych i innych podmiotów, jest więc to przykład swego rodzaju ewolucji. Unikanie ryzyka, czyli podejmowanie działań powodujących trwałość, elastyczność marki wiąże się nierozerwalnie z ciągłym doskonaleniem mechanizmów działających w danej branży. Skoro widzimy zagrożenia, doświadczamy ich i potrafimy przekuć je na swoją korzyść- doskonalimy organizację, jako całość. Poszczególne jej fragmenty muszą działać sprawnie, wręcz perfekcyjnie. Jednocześnie poprzez doskonalenie własnej marki wpływamy pozytywnie na otoczenie, czyli na przykład na współpracujące z nami inne podmioty- dostawców, pośredników, etc. Można więc powiedzieć, że wypracowana trwałość, stabilność, elastyczność naszej marki przynosi korzyści społeczności, dla której lub wśród której funkcjonuje.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że również samoświadomość pracowników i kultury organizacji jest warunkiem koniecznym do zapewnienia odporności marki. Zaangażowanie wszystkich pracowników powoduje osiągnięcie celu, jakim jest trwałość i odporność marki. Bardzo istotną wartością dodaną działań budujących Brand Resilience jest pozytywne zaangażowanie pracowników. Firma podejmująca takie działania, w dodatku taka, gdzie rozwiązania funkcjonują przyciąga wartościowych pracowników, zmniejsza rotacje zatrudnienia i zwiększa wydajność ich pracy.

Z tematem Brand Resilience ściśle związane jest pojęcie Reputacja Marki. Jest to wydźwięk odbioru społecznego danej firmy i jej zdolności do sprostania pewnym oczekiwaniom i obietnicom, jakie za sobą niesie i jakie wiążą się z wypracowanym przez nią wizerunkiem.

Reputacja pozytywna wymaga spójności działań wizerunkowych i opinii oraz ocen społecznych. Mogą one dotyczyć jakości, rzetelności, przestrzegania zasad etycznych, wyznawanych wartości, etc. To z kolei wiąże się z zaufaniem konsumentów- odbiorców. Reputacja jest wartością stosunkowo wrażliwą, nie jest trudno ją, z powodu zaniedbań, błędnych decyzji, czy działania z zewnątrz, stracić. Niejednokrotnie zdarza się, że nieuczciwe działania firm konkurencyjnych skupiają się na podważeniu reputacji marki. To zaś w prostej linii prowadzi do kryzysu wizerunkowego i generuje straty. I właśnie prowadzona mądrze polityka Brand Resilience jest gwarantem unikania takich kryzysów i strat.

 

MT