AKCJE SPECJALNE

Przygotowanie rozbudowanego dossier przyszłego, nieznanego partnera biznesowego– działanie pozwalające uniknąć wejścia we współpracę z partnerem niestabilnym biznesowo lub nieuczciwym. Działania windykacyjne w kraju i za granicą. Wsparcie operacyjne zadań logistycznych, produkcyjnych oraz inwestycyjnych poza granicami Polski- przygotowanie oraz realizacja zabezpieczenia zadania. Wsparcie trudnych realizacji za granicą – konieczna osłona bezpieczeństwa.